Odczyt P. F.

Odczyt pamięci fiskalnej (labolatoryjny)-wyrejestrowanie kasy w US

Nasza firma jako serwis główny wykonuje odczyty pamięci fiskalnej w celu wyrejestrowania kasy w urzędzie skarbowym. Wymóg rozliczenia kasy przez podatnika w urzędzie skarbowym zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W przypadku braku możliwosci odczytu pamięci fiskalnej przez lokalny serwis należy kasę przesłać do naszego sewisu z wypełnionym zleceniem odczytu pamięci fiskalnej i książką serwisową. Po dokonanym odczycie spisany jest protokół odczytu zgodnie z wzorem załącznika rozporządzenia. Oryginał protokołu wysyłamy do własciwego urzędu skarbowego, kopie razem z dokumentami i kasą po odczycie odsyłamy do zleceniodawcy. Zleceniodawcą może być zrówno użytkownik jak i dowolny podmiot. Koszt odczytu uzależniony jest od zawartosci pamięci fiskalnej i wynosi od 150-250 zł netto plus koszty przesyłki.