Duplikat k. s.

WYDAWANIE DUPLIKATU KSIĄŻKI SERWISOWEJ

Zgodnie z nowym rozporządzeniem to podatnik - użytkownik kasy rejestrującej występuje o wydanie duplikatu do serwisu głównego. W tym celu należy wypełnić wniosek i przesłać e-mailem, faxem lub pocztą bezpośrednio lub za pośrednictwem serwisu.

Wniosek o wydanie duplikatu