Upoważnienia

WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ- WSPÓŁPRACA SERWISOWA

Aby otrzymać upoważnienie do serwisowania kas APOLLO ELECTRONICS potwierdzone identyfikatorem należy podpisać umowę serwisową w 2 egzemplarzach, wypełnić kwestionariusz wydania upoważnienia i wysłać pocztą.
Kopię dokumentów firmy serwisowej oraz zdjęcia zgłoszonych w kwestionariuszu serwisantów można przesłać e-mailem.
W związku z tym że dotychczasowe umowy serwisowe dotyczą rozporządzenia które już nie obowiązuje procedura ta dotyczy zarówno firm nowych jak i mających podpisaną umowę serwisową z Apollo KF. Nowa umowa zastępuje aneks.

W związku z faktem, że współpraca serwisowa dotyczy tylko urządzeń funkcjonujących na rynku, w kwestionariuszu należy zaznaczyć tylko typy kas będące w ewidencji podmiotu prowadzącego serwis bez względu na fakt czy funkcjonują czy nie .
Nie należy zaznaczać typów kas których nie ma w obsłudze serwisowej.
W przypadku wydania decyzji przejęcia serwisu typu kasy, który nie jest uwzględniony na identyfikatorze zostanie on dopisany nieodpłatnie w ramach dotychczasowego upoważnienia i wysłany razem z decyzją przejęcia serwisu.
W przypadku nowych firm należy zaznaczyć typy kas którymi serwis jest zainteresowany.

 

  1. Umowa
  2. Załącznik nr 3 - Kwestionariusz
  3. Załącznik nr 2 - Wniosek zmiany serwisu
  4. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie naprawy