Menu

Zlecenie usługi


W przypadku uszkodzenia kasy fiskalnej lub podzespołu należy je dostarczyć do serwisu ApolloKF razem z wypełnionym formularzem zgłoszenia naprawy.

 

W  przypadku wymiany pamięci fiskalnej lub dokonania odczytu laboratoryjnego należy dołączyć kopię protokołu z Urzędu Skarbowego oraz książkę serwisową.

 

Mile widziana wcześniejsza informacja telefoniczna lub mailowa o wysyłce lub dostarczeniu towaru do wykonania usługi.