Menu

Część dotycząca informacji o cenach, rabatach oraz informacji zastrzeżonej dla autoryzowanych serwisów posiadających aktualne uprawnienia wymaga zalogowania.

Współpraca serwisowa

W związku z przejęciem serwisu importera kas fiskalnych Apollo Electronics od dnia 02.04.09 przez firmę Apollo KF nawiązanie nowej lub przedłużenie dotychczasowej współpracy będzie wymagało podpisania umowy serwisowej z firmą ApolloKF. Umowę należy podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i wysłać na adres ApolloKF.

W  przypadku firm przedłużających współpracę, podpisaną umowę należy przesłać najpóźniej przed upływem terminu ważności uprawnień wydanych przez Apollo Electronics Sp z o.o.

Firmy rozpoczynające wspólpracę powinny do podpisanej umowy dolączyć zamówienie na uprawnienia podając imiona  i nazwiska serwisantów oraz kopię dokumentów KRS lub WPIS, NIP, REGON
Po otrzymaniu zamówienia podpisana umowa, uprawnienia i faktura VAT zostaną wyslane po wcześniejszym ustaleniu formy płatności.

Czesc wymagająca zalogowania przeznaczona jest dla autoryzowanych serwisów posiadających aktualne uprawnienia serwisowe.